Relatives urge speedy probe into FlySax plane crash