Tetu Shani - Samalina (Live at The Koroga festival)