KIBAKI-KARANGI

Kibaki described the rescue operation as swift, ingenious and heroic/XINHUA