KIBAKI-SAITOTI-WIDOW

President KIbaki consloes the widow of Prof Saitoti/MIKE KARIUKI