LI-CHANGCHUN-SIMON-KHAYA-MOYO

Li Changchun (R) meets with Simon Khaya Moyo in Beijing/XINHUA